Karakterisitke peleta:

  • Debljina: Ø6 –  Ø8 mm
  • Dužina: ± 30 mm
  • Vlažnost: M: ≤ 10%
  • Kalorična vrednost: 18,4 ≤ Q ≤ 19,7 MJ/kg
  • Sadržaj pepela: A ≤ 1,5%
  • Težina pakovanja (netto): 15 kg i 1.000 kg (Jumbo pakovanje)

Po dogovoru dostavljamo pelet na željenu adresu!!!

Kontakt:

Ivan Mijailović (mast. inž. maš.)
Popučke bb, 14000 Valjevo

Telefon: 014/283-742

Mob. telefon: 063/596-670

E-mail: balkan.pelet@gmail.com