Odmaralište „Stevan Filipović“
014/277-129
340 ležaja

 Odmaralište „ Pančevo

014/277-164
100 ležaja

 Odmaralište „Mladost“

014/277-110
100 ležaja